ikona

Oznamy a novinky

Bleach 21
Bleach 20
Bleach 19
Bleach 18
Bleach 17
Bleach 16
Bleach 15
Bleach 14
Bleach 13
Bleach 12
Bleach 11
Bleach 10
Bleach 9
Bleach 8
Bleach 7
Bleach 6
Bleach 5
Bleach 4
Bleach 3
Bleach 2
Bleach 1
Russko-slovacko-anglijskij objasniteľnyj slovar po mežkuľ...
Mentorképzés
Alternatíva, životný štýl, identita?
Kvalita života a rovnosť príležitostí - z aspektu vzdeláv...
Wartości moralne maturzystów słowackich
Pedagogický výskum na Slovensku v európskom kontexte
Šport ako duševný zážitok
Pedagogika społeczna
Vybrané diskurzy teorie a praxe ve vzdělávání a uplatnění...
Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve
Hlasistické hnutie: národ a sociológia
Kapitoly o proměnách pohraničí se zřetelem na Králicko
Svet mnohých „my a oni”
Matematika 2
The Economics of Business Enterprise
Breviár pre posledných psychológov
Metodologie sociálních věd
Sociolingvistika
Metody tvůrčí práce
Kreativita a její rozvoj
Cesty k datům
Cartography
So You Want to Create Maps Using Drones?
SAR Image Interpretation for Various Land Covers
Fundamentals of Spatial Analysis and Modelling
Practical GIS Analysis
Learning GIS Using Open Source Software
Geographic Information Systems (GIS) for Disaster Management
Fundamentals of Capturing and Processing Drone Imagery an...
OpenDroneMap: The Missing Guide
Základy
Challenges for Health and Safety in Higher Education and ...
Výročná správa Filozofickej fakulty Univerzity Konštantín...
Költészet és szövegköziség
Sociology
Das ABC des Rechts der Europäischen Union
Introductory Sociology
Každý pošiel svojou stranou
Morality, Immorality and Other Life Strategies
Úvod do sociologie
Contemporary developmental challenges
Vybrané pojmy Európskej integrácie
Prekladateľské listy 11
Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom výskume
Virtual Risks for Children and Youth and the Possibilitie...
Úvod do sociológie
Sociálny pedagóg v škole v teoretickej reflexii a praxi
Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogik...
Profesní kontext sociální pedagogiky
Kvalitatívne výskumy v sociálnych vedách
Základy tlmočenia v jazykovej kombinácii slovenčina - fra...
Supervízia v kognitívno behaviorálnej terapii a poradenst...
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v obci Pliešovce
Interdisciplinárne dialógy
Sprievodca štúdiom na akademický rok 2022/2023
Optimálne fungovanie študentov v škole: kontext potenciál...
Výskumné metódy sociálnych determinantov užívania návykov...
Optima opus 2021
Prvý krok k vlastnému výskumu
Vráťme mestám práva
A ako Amálka, R ako rozprávka
Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov
Poézia Paľa Olivu
Sociálny pedagóg v škole
Psychology
The Yalom Reader
Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobno...
Múdrosť a hlúposť
Úspešná inteligencia a možnosti jej rozvíjania v škole
Výchova vysoce citlivých dětí
Hry pro děti naživo i on-line
Hry pro rozvoj komunikačních schopností
Uvnitř jsme stále mladí
Filemonovi
Co řešíš?
Aktivní imaginace
Nápadníček 2
Století nového dítěte
Relaxace pro učitelky mateřských škol s pomocí jógy a min...
Věkově heterogenní třídy v mateřské škole
Strategie a postupy v sociální práci
Dětství a společnost
Family in Today ́s Society
Roma ethnicity and culture
Intergenerational relationships in Roma families
O úspěchu
Aplikovaná etika - kontext a perspektívy II
Úvod do sociologie
Kooperačný manažment
Vývoj slovenskej spoločnosti v 90. rokoch a na začiatku 2...
Úvod do sociologie
Osnovy leksikologii i leksikografii
Rozprava o nerovnosti. O společenské smlouvě
Gramatika pre cudzincov
Dějiny světa 6
Dějiny světa 5
Dějiny světa 4
Dějiny světa 3
Dějiny světa 2
Dějiny světa 1
Encyclopedia of Tourism
Encyclopedia of Tourism
Povrch vašej planéty
Jane Austen doma
Peterburg
Stručné dejiny sveta
Sólista
Krv je len voda
No tak, usmej sa ...
Modré obdobie
Strieborný holub
Bonavia
Sympatizant
Smrť v jazere
Tam kde plačú husle
Tvoje meno ťa predchádza...
Dotyk s absolútnom
Záchrana sveta podľa G.
Zvonenie
Balada o Polárii
Životná poistka
Tahiti
Lady Xanax, pán Snehulienka a ja Peter Krištúfek
Idyla
Tri vety pre ospedalské siroty
Demian
Vrahovia mesiaca kvetov
Stúpajúc vyššie
Pán Bowling si kupuje noviny
Traja podvodníci
Na poli slávy
Ťažké časy
Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste...
Matky a kamionisti
On Longing
Tourism and Souvenirs
Respektovat a být respektován
Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese
Kapitalistický realizmus
Sedm zákonů
Jan Hus
Jan Žižka
Stredoveké hrady na strednom Pohroní
Počátky avignonského papežství a české země
Pravěké umění
Dějiny etických teorií od Bergsona po Tugendhata
Od patetiky k etike
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity
Francie a česká imigrace
Kritika súdnosti
Platón a problém filosofické vlády
Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozum...
Poslední utopie
Myslet jako římský císař
Eutanazie a dobrý život
Estetika ambiguity
Utópia pre realistov
Profesionalita, ctnosti a etika povolání
Když si dítě sáhne na život
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari