ikona

Oznamy a novinky

Költészet és szövegköziség
Sociology
Das ABC des Rechts der Europäischen Union
Introductory Sociology
Každý pošiel svojou stranou
Morality, Immorality and Other Life Strategies
Úvod do sociologie
Contemporary developmental challenges
Prekladateľské listy 11
Porozumenie a vysvetlenie v spoločenskovednom výskume
Virtual Risks for Children and Youth and the Possibilitie...
Úvod do sociológie
Sociálny pedagóg v škole v teoretickej reflexii a praxi
Vybrané problémy slovenskej a poľskej sociálnej pedagogik...
Profesní kontext sociální perdagogiky
Kvalitatívne výskumy v sociálnych vedách
Supervízia v kognitívno behaviorálnej terapii a poradenst...
Stratégia rozvoja cestovného ruchu v obci Pliešovce
Interdisciplinárne dialógy
Sprievodca štúdiom na akademický rok 2022/2023
Optimálne fungovanie študentov v škole: kontext potenciál...
Výskumné metódy sociálnych determinantov užívania návykov...
Optima opus 2021
Prvý krok k vlastnému výskumu
Vráťme mestám práva
A ako Amálka, R ako rozprávka
Profesijná praktická príprava budúcich učiteľov
Poézia Paľa Olivu
Sociálny pedagóg v škole
Psychology
The Yalom Reader
Rozhodovanie profesionálov: Sebaregulácia, stres a osobno...
Múdrosť a hlúposť
Úspešná inteligencia a možnosti jej rozvíjania v škole
Výchova vysoce citlivých dětí
Hry pro děti naživo i on-line
Hry pro rozvoj komunikačních schopností
Uvnitř jsme stále mladí
Filemonovi
Co řešíš?
Aktivní imaginace
Nápadníček 2
Století nového dítěte
Věkově heterogenní třídy v mateřské škole
Strategie a postupy v sociální práci
Dětství a společnost
Family in Today ́s Society
Roma ethnicity and culture
Intergenerational relationships in Roma families
O úspěchu
Aplikovaná etika - kontext a perspektívy II
Úvod do sociologie
Kooperačný manažment
Vývoj slovenskej spoločnosti v 90. rokoch a na začiatku 2...
Úvod do sociologie
Osnovy leksikologii i leksikografii
Rozprava o nerovnosti. O společenské smlouvě
Gramatika pre cudzincov
Dějiny světa 6
Dějiny světa 5
Dějiny světa 4
Dějiny světa 3
Dějiny světa 2
Dějiny světa 1
Encyclopedia of Tourism
Encyclopedia of Tourism
Povrch vašej planéty
Jane Austen doma
Peterburg
Stručné dejiny sveta
Sólista
Krv je len voda
No tak, usmej sa ...
Modré obdobie
Strieborný holub
Bonavia
Sympatizant
Smrť v jazere
Tam kde plačú husle
Tvoje meno ťa predchádza...
Dotyk s absolútnom
Záchrana sveta podľa G.
Zvonenie
Balada o Polárii
Životná poistka
Tahiti
Lady Xanax, pán Snehulienka a ja Peter Krištúfek
Idyla
Tri vety pre ospedalské siroty
Demian
Vrahovia mesiaca kvetov
Stúpajúc vyššie
Pán Bowling si kupuje noviny
Traja podvodníci
Na poli slávy
Ťažké časy
Dvojrozhovor. O pamäti, etnológii a meste...
Matky a kamionisti
On Longing
Tourism and Souvenirs
Respektovat a být respektován
Etiketa pro lékaře, zdravotníky a pomáhající profese
Kapitalistický realizmus
Sedm zákonů
Jan Hus
Jan Žižka
Stredoveké hrady na strednom Pohroní
Počátky avignonského papežství a české země
Pravěké umění
Dějiny etických teorií od Bergsona po Tugendhata
Od patetiky k etike
Obrazy z kulturních dějin ruské religiozity
Francie a česká imigrace
Kritika súdnosti
Platón a problém filosofické vlády
Objekt, soud a sebevědomí v Kantově Kritice čistého rozum...
Poslední utopie
Myslet jako římský císař
Eutanazie a dobrý život
Estetika ambiguity
Utópia pre realistov
Profesionalita, ctnosti a etika povolání
Když si dítě sáhne na život
Čtení s porozuměním 9 - ruština
Čtení s porozuměním 7 - ruština
Atlas dějin Ruska
Slovensko ukrajinský ilustrovaný slovník
Slovenčina na každý deň
Rusko a slovanský svět
Proč chodit do kostela?
O nerestiach a čnostiach
Dve obhajoby
Direktórium pre katechézu
Čože je človek?
Člověk mezi vírou a ateismem
Co se děje ve svátostech?
Svatý Augustin
Vychovatel
Rastlinné spoločenstvá Slovenska
Comparative Indo-European Linguistics
Atlas náboženství Česka
Old Europe, New Suburbanization?
Tourism Information Technology
Materiály I pre 1. ročník učebného odboru kaderník
Handbook of Occupational Safety and Health
Trh práce v ekonomických súvislostiach
The Design, Implementation, and Audit of Occupational Hea...
Neobyčejné materiály
Fenomén odborného technického vzdělávání na středních ško...
BOZP a PO v příkladech školské praxe
Stredná škola
Komunikačné techniky
Design Process Thinking
Spomienky baróna Tótha na Turkov a Tatárov
The PhD Parenthood Trap
Effective Teaching Strategies for Dyscalculia and Learnin...
S rozumem v koncích
Majstrovské ovládanie mysli
Přecitlivělí lidé a introverti
Slepé skvrny
Lidské jednání
Nová vize psychologie
Dialogy o přirozeném náboženství
Velké dílo
Diference jako princip vědomí a její překonání
Kosmos, civilizace a křesťanství
Ctnosti
Nepočúvaš ma
Dějiny filosofie
Nad propastí
Co je člověk? (ŽL 8,5)
Lidstvo
Vybrané výsledky z výskumu zameraného na používanie inter...
Vzdelávanie a rešpektovanie ľudských práv v názoroch rodi...
Cesty k vede
Sex, násilí a společnost
Lehrbuch der slowakischen Sprache für Slawisten II
Souvenirs: The Material Culture of Tourism
Directory of Music Research Libraries
Directory of Music Research Libraries
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari