ikona

Oznamy a novinky

Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi
Self Compassion
Co-Active Coaching
The Clinical Practice of Neurological and Neurosurgical N...
Oxford Handbook of Emergency Medicine
Theorie und Praxis des Dolmetschens und Übersetzens in fa...
Coaching for Performance
The How of Happiness
The Quiet Book
Hello Lighthouse
A BIG Mooncake for Little Star
Rescue & Jessica
The Rough Patch
The Wanderer
Identity Structure Analysis and Teacher Mentorship
Design Thinking in Higher Education
Critical Perspectives on Teaching, Learning and Leadership
Critical Reflection for Transformative Learning
Nursing Diagnoses
Angličtina pro jazykové školy I
Pedagógusok pszichológiai kézikönyve
Pedagógusok pszichológiai kézikönyve
Pedagógusok pszichológiai kézikönyve
A Survey of English Literature
Rozpad Rakouska-Uherska a jeho důsledky pro středoevropsk...
Slovníky modernistů a paradigmata moderny
Handbook of Polish, Czech, and Slovak Holocaust Fiction
Shakespeare a jeviště svět
Rukopisy královédvorských a zelenohorských v kuluře a umě...
Rukopisy královédvorských a zelenohorských v kuluře a umě...
Český literárněvědný marxismus
Historie, paměť a identita v současné světové a české pró...
Dráma nie je súťaž
Podoby skazu
Slovenský štát vo filme
Od romance k románu a zase zpět
Stimuly existencie
Spievam, lebo milujem...
Cesty a portréty moderní maďarské literatury v českém kon...
Preklad vo vedách o človeku a dialóg kultúr
Kontakty literatúry (modely, identity, reprezentácie)
Obraz druhého v českém cestopise 19. století
Obraz - slovo - zvuk
Krížom-krážom
Ruskije frazeologizmy v internet-diskurse: funkcionaľnyj ...
Russkaja stilistika - aktivnaja kommunikacija
Ruská písanka
Profesionální telefonování
Ruská gramatika 4
Ruská gramatika 3
Ruská gramatika 2
Ruská gramatika 1
Probiotic Bacteria and Postbiotic Metabolites: Role in An...
Zdravé střevo
Alternativy k antibiotikům
Planéta vírusov
Esenciální oleje
Plant-Metal Interactions
Mikrobiológia potravín
Moje kváskovanie
Přírodní antivirotika
Mikrobiológia
Plant Physiology, Development and Metabolism
Gustáv Husák
Vôľa k moci
Príbeh filozofie
Bůh a stát
Lidské jednání
Dějiny smrti
Karl May - Moc fantázie
Liberalismus
Socialismus
Alternativa
Jak trhy vytlačují morálku
Traktát o zrušení politických strán
Bída historicismu
Budoucnost kapitalismu
Marxismus a filosofie
Dějiny a třídní vědomí
Kritická teorie a sociální média
Liberalismus
Vynalézání budoucnosti
Die Sozialität der Bildung
Die Politik des Verfassungsrechts
Die Sozialität der Individualisierung
Glück-Tugend-Zeit
Pozemské mocnosti
Bouře před klidem
Budoucnost levice bez liberalismu
Chvála nacionalismu
Wirtschaftsfreiheit als Schicksal
Das Pädagogische und das Politische
Politische Gleichheit
Handlung, Glück, Moral
Co je politika a jak ji zkoumat?
Befragungen des Politischen
Einladung zum Glücklichsein
Zóon politikon
Vyznání, I-IX
Jak být konzervativec
Principy politiky
Eseje o věcech veřejných
Medzi dobrom a zlom
Iluze etických relativistů
Večný človek
Vášně mysli
Piju, tedy jsem
Agónia a extáza
Jízda v levém pruhu
Myšlienky k sebe samému
Krása
Původ a smysl národního zájmu
Selfíčka
Nevyžádané rady mládeži
Tančící skály
Návrat člověka bez vlastností
Nádej umenia v dobe hyperestetiky
Cognitive and Metacognitive Problem-Solving Strategies in...
Making Education Educational
Contemporary Thinking on Transdisciplinary Knowledge
Etika versus emoce
Anglická konverzace u lůžka nemocného
Vademékum očkovania proti COVID-19
Operační polohy
Uspejte v online
Perioperační zásady v kostce
Rehabilitační ošetřování v klinické praxi
Ako mať zdravý mozog v každom veku
Urgentná medicína prednemocničná, nemocničná, pre dospelý...
Následná intenzivní péče
Třídění pacientů na oddělení emergency aneb návrh, jak by...
Teorie a didaktika sportovních her 1
Zjišťování úrovně čtenářské gramotnosti žáků ZŠ po prvním...
Sondy do dejín vied o antickom staroveku
Stručný přehled světové hudby 20. století
Spirituálna dimenzia v paliatívnej starostlivosti
Vplyv svojpomocnej skupiny na kvalitu života pacienta a j...
Vše pro výchovu
Stručný průvodce jazyky Evropy
Starosť o dušu v súčasnom svete
Teória a prax manažmentu kvality sociálnych služieb
Dějiny blízké budoucnosti
Ponuka cestovného ruchu pre zdravotne znevýhodnených návš...
Komunikační mosty v podpoře rozvoje osob s poruchami auti...
Inovatívny prístup v starostlivosi o pacienta s chornický...
Metody resocializační výchovy
Sociálne zabezpečenie v Slovenskej republike
Náhradná rodinná výchova a starostlivosť
Bůh Abrahamův versus Bůh Aristotelův
Socální spravedlnost v éře globalizace
Kázeň a začínající učitel
Bez podmínek
Chápanie slobody v ruskej filozofii 20. storočia
Modifikácie vyobrazovania človeka so znevýhodnením v lite...
Rekonštrukcia slovenských dejín
Slovenský literárny klasicizmus a preromantizmus
Hudobný život v renesancii a baroku na území Slovenska
Kdopak by se překladu bál?
Slovenské dejiny VI
Co funguje ve třídě?
Problémy postmodernej generácie v psychologických súvislo...
První učitel
Aspekty literárního překladu
Netterov anatomický atlas človeka
Výučbové prostredie ako didaktický konštrukt v technickom...
Bádateľský prístup v technickom vzdelávaní
Modely a teorie demokracie
Jak (ne)přesadit starý strom
Slovensko
Smíšené trvalkové výsadby
Dopravné plánovanie
Environmentálne problémy sídelných útvarov
Zákon o odpadoch s kometárom. Zákon o poplatkoch za ulože...
Použité pneumatiky ako druhotná surovina I
Zahradní design
Manažment sídelnej zelene
Společensky odpovědný cestovní ruch
Motivating Change
7 pádů odpadu
Žijeme zodpovedne?
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari