ikona

Oznamy a novinky

Deväť dní s Pavlom Straussom alias deviatnik láskavého čl...
Vzťah mentálnych reprezentácií a učebných štýlov žiakov...
Rizikové správanie dospievajúcich v systéme nižšieho a vy...
Kurikulárne trendy vo vzdelávaní penitenciárnych pracovní...
Odborné vzdelávanie dospelých ako súčasť systému druhošan...
Zdravoveda pre učiteľov predprimárneho a primárneho vzdel...
Cirkev v postmoderne
Výživa detí
Výchova k zdraviu a zdravému životnému štýlu v predprimár...
Rola cudzojazyčných učebníc v rozvíjaní interkultúrnych k...
Pohyb a zdravie
Intervenčný program čítania s porozumením pre španielsky ...
Základy tlmočenia v jazykovej kombinácii slovenčina - ang...
Štatistika pre začiatočníkov
Politické a sociokultúrne aspekty vzťahu „človek - zviera...
Vocational English in Exercises: Automotive
DIPLOM 2021
Malý anglicko-slovenský výkladový slovník pre stredné odb...
Malý anglicko-slovenský výkladový slovník pre stredné odb...
Texty na nácvik konzekutívneho tlmočenia a využitie stroj...
Ekoetické princípy udržateľnej spoločnosti
Kurz slovenského jazyka pre cudzincov v podnikovej komuni...
The Psychology of Social Networking
Text- und Gesprächslinguistik
Minútový manažér
Atómové návyky
Prečo ľudia veria nezmyslom
Rozvíjejte v sobě lídra 2.0
Koučovanie podľa pyramídy
Viesť ako Ježiš
Myseľ bez hraníc
7 návykov skutočne efektívnych ľudí
Začni otázkou prečo
Šlabikár neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
Le doublage et le sous-titrage
Aktuálne trendy v etnických procesoch na Dolnej zemi na z...
Kognitívne prekurzory u detí so špecifickou poruchou učen...
Násilie páchané na rómskych ženách z perspektívy feminist...
Fenomény súčasnej nezávislej divadelnej kultúry
Politický branding - modely persuázie v politickej market...
Hovoriaci v pragmaticko-sémantických a komunikačných súvi...
Osnovy rečevogo etiketa i mežkuľturnoj kommunikacii
Marginálie k figúre šibala v arcinaratívoch
Egyetemi hallgatók úszástudásának és fizikai képességeine...
Mit Podcasts in der Online-Welt unterwegs
Understanding Anatomy & Physiology in Nursing
Handbook of Cognitive Aging: Causes, Processes and Effects
The Shallows
The Psychology of Social Media
A Window on Literature
Responsible Tourism
Tourism Routes and Trails
The Routledge Handbook of Landscape Ecology
Urban Ecology
Climate Change
Ecosystem Services and Green Infrastructure
Perspectives on Rural Tourism Geographies
Land Use Impacts on Climate
The Routledge Handbook of Research Methods for Social-Eco...
Imunita
Černozem
Poďme na karneval!
Cykly času
Vibration Problems in Engineering
Theory of Vibration
Matematické princípy prírodnej filozofie
Thermodynamics in Materials Science
Realita není, čím se zdá
Súčasné migrácie a ich reflexia v spoločenskom vedomí
V sieti post-pravdy. Nové digitálne médiá ako simulakrum ...
Umelecká literatúra v predprimárnom vzdelávaní
Image Processing and GIS for Remote Sensing
Geomorphological Landscapes of the World
Craft Beverages and Tourism
Craft Beverages and Tourism
Introduction to Web Mapping
Landscape Ecology
Current Trends in Landscape Research
Data-Driven Modeling: Using MATLAB in Water Resources and...
Learning Landscape Ecology
Land Use and Land Cover Mapping in Europe
Remote Sensing in ArcGIS Pro
GIS and Geocomputation for Water Resource Science and Eng...
Pep Guardiola
Religious Pilgrimage Routes and Trails
Quality aspects in institutional translation
Traduction et médias audiovisuels
Skúmanie cudzojazyčných a metodických kompetencií učiteľa...
Srovnávací pedagogika
Sociální andragogika
Psychologie a pedagogika I pro střední zdravotnické školy...
Diagnostika v kariérovém poradenství
Krátky slovník slovenského jazyka
Psychológia tanečného umelca
Dynamické telo - súčasný prístup k pohybu
Paralely hudobní a filmové řeči
Filmový zvuk pro nezvukaře
Strih zvuku
Základy elektronického zvuku a jeho kreativní zpracování...
Základy dramaturgie
Divadlo a společnost kolem roku 1989
Kozier & Erb ́s Fundamentals of Nursing
Perspectives on Palliative and End-of-Life Cre
Hospice and Palliative Care
Delirium in Elderly Patients
Priestorový zvuk - realizácia zvukového environmentu
Teacher Education in the 21st Century
Irresistible
Handbook of Quality of Life and Sustainability
Introducing Morphology
Podniková informatika
Dějiny dvacátého století 1900 - 1933
Dejiny plné omylov
Pamätný spis k dejinám Šurianskeho hradu
Zrod moderného Japonska 1853 - 1964
Turecké nebezpečenstvo a Slovensko
Temné papežství
O horách, řekách, slonech a lidech
Al lado del gobierno republicano
Stalinova hra o Zemi jitřní svěžesti
O ozbrojeném boji v západní Evropě
V zaměřovači Rata
Oživené spomienky
Vatikán a rudý prapor
Španielsko a Stredná Európa
Plamínek v horách, požár v nížině
Teorie a praxe totalitních a autoritativních režimů
Příčiny druhé světové války
Diplomacia, humanitarsmo y espionaje en la Guerra Civil e...
Biológia
Učebnica futbalu
Kompletné Murphyho zákony
Vzostup Zeme
Miesto a poslanie školského psychológa pri realizácii pro...
Psychológia pre bezpečný svet
Krby II
Partnerský tréning
Žena v konfliktním rozhovoru
Testy a pravopisné cvičenia zo slovenského jazyka
Tajomstvá hypnózy a sugescie
Svitá, až keď je celkom tma
Videné od Dunaja
Hlási sa burza. Zožerú ťa žraloci ...
Nevyriešené záhady sveta
2000 najlepších receptov z našej i zahraničnej kuchyne
Veľká zeleninová kuchárka
Svetlo na druhom brehu
Síla je ve vás
Vyznáte se v tlačenici?
Psychotronická poradňa (nielen) pre chorých
Zmaturuj! z fyziky
Historie a památky města Ústí nad Labem
Angličtina
2. zákon matky Marphyovej
Rastliny v kozmetike
Hurbanovo
Super kalanetika
Požiadavky normalizovaných manažérskych systémov na marke...
Psychológia trhu
Peklo pod španělským nebem
Elektrotechnológia pre 2. ročník strdných priemyselných š...
Stavíme makety letadel a kosmických lodí
Král Oidipús
Tři sestry
Arkádie
Pedagogika voľného času
Dal Segno al Fine
Zamoščská synoda
Žiacka samospráva v základných a stredných školách
Výchova a vzdelávanie k dobrovoľníctvu v základných a str...
Na ceste do pekla
Náměty k začlenění žáka se zrakovým postižením do provozo...
Perspektíva ako systém predpokladov vo vybraných prózach ...
Studia humanitatis - Ars hermeneutica
Zita Rýmová
Kamil Knihomil
Studia humanitatis - Ars hermeneutica
Motor competence in visually impaired persons
Novohrad z neba
Československo a Západ 1945 - 1948
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari