ikona

Oznamy a novinky

Mikroklimatické faktory vegetačných plôch na príklade mes...
Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť v teórii ...
Práca s páchateľmi domáceho násilia
Agilita v športe
Interna
Chronická onemocnění a doporučená výživová opatření...
Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi
Rehabilitace kognitivních funkcí v ošetřovatelské praxi
Infekční nemoci
Vnútorné lekárstvo a ošetrovateľská starostlivosť vo vnút...
English Phrasal Verbs in Use
Test Your English Vocabulary in Use
Test Your English Vocabulary in Use
English Grammar in Use Supplementary Exercises
English Grammar in Use
Ošetrovateľstvo v chirurgii
Preventivní medicína
Vybrané kapitoly verejného zdravotníctva II
111 Useful English Phrasal Verbs
Bolest v psychiatrii
A-Z of health promotion
Vybrané kapitoly z klinické výživy II
Vybrané kapitoly z klinické výživy I
Naivná pedagogika z praxe
Naivná pedagogika z praxe
Nejlepší hry do kapsy
Estetika přírody
Fleas and Ticks
Návod na záchranu planety
Evoluce3
Neobyvatelná Země
Kniha o vědě
Příběh lidstva Homo sapiens
Zahrada pro dobrou pohodu
Fauna
Flóra Slovenska X/1
Latinský jazyk - základy
Plant Sensing and Communication
Malý atlas liečivých rastlín
Trávy
Nauka o krajině pro studující geografie magisterských uči...
Smrtící rostliny
Pedagogická diagnostika a vybrané problémy na 1. stupni Z...
Třetí rodič
Meditace
Stmívání, pravá láska a vy
Jak na vztahy aneb čtyřicet temných odstínů partnerského ...
Proč muži jsou tak rychle hotoví a ženy to jen předstíraj...
Jste normální?
Chemie mezi námi
Na vlně života
Co kdyby láska nikdy neskončila
Hledání dokonalého partnera
Pojďme spolu snít
Vina, láska, náhoda
To keby sme vedeli ... pred svadbou!
Ničitelia lásky
Zmrznuté póly
Otrasné zemetrasenia
Myšlienkové mapy pre deti
Inovácie v edukácii
Geografia pre 2. ročník gymnázií
Geografia pre 1. ročník gymnázia
Didaktika vysokej školy
Akutní kardiologie
Výtvarná výchova pre 2. ročník základných škôl
Prechádzka starou Nitrou
Podvojné účtovníctvo podnikateľov
Teória edukácie žiakov so sluchovým postihnutím I
Základy andragogiky mentálne postihnutých
Základy pedagogiky mentálne postihnutých
Základy pedagogiky jednotlivcov so špecifickými poruchami...
Základy špeciálnopedagogickej diagnostiky a základy špeci...
Geografia 9
Geografia 8
Geografia 7
Geografia 6
Geografia 5
Geografia 5
Geografia 6
Geografia 7
Geografia 8
Geografia 9
Teaching Geography Creatively
To nejlepší z Digitální fotografie
Location Covering Models
Landforms of the World with Google Earth
Landscapes and Landforms of the Czech Republic
Landforms of the Earth
Landforms of High Mountains
Matematika pre 5. ročník základnej školy
Mathematics for Physics
Mathematics of Classical and Quantum Physics
A Contemporary Theory of Mathematics Education Research
Intuition in Science and Mathematics
Mathematical Problem Posing
Mathematics for Physicists
Jak připravit učitele matematiky
Didaktika matematiky jako nástroj zvládání kritických mís...
Vyučování matematice orientované na budování schémat: ari...
Matematická slovní úloha
The Learning and Teaching of Geometry in Secondary Schools
Bystríkova pomôcka matematika
Kritická místa matematiky základní školy v řešeních žáků...
Hlava na čísla
Matematická pregramotnost a učitelé mateřských škol
Čtení s porozuměním jako předpoklad úspěšné strategie řeš...
Projekty ve vyučování matematice, cesta k tvořivosti a sa...
Úvod do Teorie didaktických situací v matematice
Biological Invasions and Animal Behaviour
The CRISPR/Cas9 System
Eine Theorie praktischer Vernunft
Medicinal Plants
Kollokationen im Deutschen
Concepts and Definitions of Family for the 21st Century
Parental Involvement in Childhood Education
Equity in School-Parent Partnerships
Family Life Education
Biogeography
Výročná správa Filozofickej fakulty Univerzity Konštantín...
Sprievodca štúdiom na akademický rok 2020/2021
Sprievodca štúdiom 2020/2021
Výskum kultúrno-historického vývoja baníctva na hornej Ni...
Reflexia cudzincov, migrantov a utečencov v slovenskej sp...
Československo - národný štát Čechoslovákov? Úloha sloven...
Axiologické modifikácie arcitextuálnych negatívnych postá...
Vplyv osobnostných premenných na osvojenie si cudzieho ja...
Jazyk ako nástroj odporu: lingvistické stratégie v postko...
Kritická sociálna práca: Etnizujúci prístup v sociálnej p...
Morálny distres ako špecifický typ (negatívneho) stresu v...
Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický ja...
Intervenčný program čítania s porozumením pre anglický ja...
Intervencia a prediktory čítania s porozumením
Matematika 4 pre štvrtákov
Matematika 4 pre štvrtákov
Matematika 3 pre tretiakov
Matematika 4 pre štvrtákov
Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymn...
Matematika 1 pre prvákov
Matematika 2 pre druhákov
Matematika 2 pre druhákov
Matematika 1 pre prvákov
Matematika 3 pre tretiakov
Matematika 3 pre tretiakov
Matematika 2 pre druhákov
Zbierka úloh z matematiky 1 pre prvý stupeň základných šk...
První muž, který mě zradil, byl můj otec
Pripútajte sa, prosím
Vztahy a mýty
Líbánkový efekt aneb Jak vytvořit nebe na zemi
Intimní štěstí
Tajemství ženské sexuality
Slast
5 x P
Soulsex
Všetko trvá krátko
Čo ženy naozaj chcú
Žena a muž v rodině
Debordelizace vztahů
Jak přežít v partnerském vztahu aneb Jak zvládat krize
Závislosti srdce
O lásce
Syndrom lidské přitažlivosti
Managing Sustainable Tourism
Green Wedge Urbanism
The Alps
Fundamentals of Hydrology
Coping with Risk in Agriculture
Ethical and Responsible Tourism
There Is No Planet B
Manažment pre nelekárske študijné programy
Ischemické cévní mozkové příhody
Nemocné rozhovory
Pediatrie I pro 2. ročník středních zdravotnických škol...
Pokročilá prax v ošetrovateľstve
Pediatrie II pro 3. ročník středních zdravotnických škol...
Spectroscopic Methods in Organic Chemistry
Príprava reprezentačných družstiev mládeže vo futbale
Teória športových hier
Cvičná firma
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari