ikona

Oznamy a novinky

Sprievodca štúdiom. Akademický rok 2017/2018
Šport a rekreácia 2017
Básne
Psychologie osobnosti
Diferenciácia vyučovania po slovensky
Diagnostické nástroje na podporu výskumne ladenej koncepc...
Rozvoj spôsobilostí vedeckej práce v podmienkach kontinuá...
Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú ...
Východiská prípravy prírodovedného kurikula pre základnú ...
Cesty k herecké pedagogice
Umění a řemeslo režiséra
České zpěvohry 18. století
Divadlo a výchova
Přehled skladatelů varhanní hudby
Studie o herectví a jeho pedagogice
Balet a moderný tanec
Dynamické telo - súčasný prístup k pohybu
The Gargoyle
Výročná správa o činnosti Fakulty sociálnych vied a zdrav...
Domácí násilí z pohledu žen a dětí
Farmakoterapie kardiovaskulárních onemocnění
Psychofarmakoterapie
Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra v historických a súčasný...
Základni a aplikovaná farmakologie
Stará synagóga v Bardejov: Projekt obnovy
Šírili dobré meno Nitry
Nitriansky šport do roku 2000
Tormoš - Chrenová
International Conference Booklet. 10 years of SlovakAid: ...
International Conference Booklet Development and Democrac...
International Conference Booklet Development and Democrac...
International Conference Booklet Development and Democrac...
Zrod zdráhavého invátora
Na vzostupe
Headway
Od naratívnej gramatiky k interdisciplinarite naratívu
Preklad a tlmočenie 11
Preklad a tlmočenie 11
Moc bezmocných
Druhá světová válka
Neverte im!
Můj dědeček Mussolini
Žaluji 2
Antológia textov z medzinárodných vzťahov a geopolitiky
Učiteľ a jeho kompetencie
Svedectvá období
Ethics and Responsibility
Manažment odpadového hospodárstva
Praktická príručka pre prácu v chemickom, biologickom a m...
Poďme počítať úlohy z analytickej chémie
Paliativní péče ve zdravotnických zařízeních
Základy klinického výskumu
Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství
Dlouhodobá péče
Lékařská etika
Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi pro stani...
Aktéri a tendencie literárnej kultúry na Slovensku po rok...
Od slova do slova
Písať príbeh
Péče o psychiku onkologicky nemocných
Komunikace v ošetřovatelské praxi
Muslimský pacient
Zátěž pečovatele
Štandardizácia v ošetrovateľstve
100 tipů pro plánování péče v domovech pro seniory
Perinatální paliativní péče
100 tipů pro plánování domácí ošetřovatelské péče
Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb
Vybrané oblasti a nástroje funkčního geriatrického hodnoc...
Spinální svalová atrofie v souvislostech
Generalizovaná úzkostná porucha v klinické praxi
Všímavost
Emoční inteligence
Rukověť dobrého interního lektora
Náboženský život a barokní zbožnost v českých zemích...
Slovník církevního práva
Nejlepší přesvědčovací techniky
Kvalitativní diagnostika v oblasti lidských zdrojů
Jak přesvědčivě vyjednávat
Krajní pravice a krajní levice v ČR
Politika volebních reforem v ČR po roce 1989
Sociologie
Optima opus 2016
Školský manažment
Lovec králikov
Všetko príšerné aj krásne
Smäd
Uspávanka
Osud Tearlingu
Korene zla
Vlk a dýka
Pán Mercedes
Stratení nájdení
Skúška z lásky
Kosti na prach
Prokletý princ
Dlouhé ticho
Koniec hliadky
Láska jako cesta k Bohu
Politická náboženství
Starec Paisij
Nebeský žebřík
Proti Kelsovi I-II
Promluva k Řekům
Jak vystoupit do inteligentního světa (Sentence)
Mystérium víry
Svatí a hříšníci
Cesty ruské teologie
Literárnohistorické kolokvium
Spi v kolíske srdca môjho
Cesta Karla IV. do Francie 1377-1378
Život v českých zemích ve středověku
Prvenství žen
Riziková společnost a globální ohrožení
Krajina - maska přírody?
Česká estetika přírody ve středoevropském kontextu
Starodávné bejlí
Umění počítačových her
Sedem dní ve světě umění
Jazyk lásky
Lesk a tiene hospodárskeho rozvoja Slovenska v rokoch 193...
Partnerské vztahy očima mladých dospělých s vrozeným těle...
Klenoty slovenských archívov
Historie, mýty, jízdní řády
Pojem prírody a jeho dejiny
Children Learning English
Sound Foundations
Beyond The Sentence
Discover English
The New A-Z of ELT
Techniques and Principles in Language Teaching
How Languages are Learned
Das Faust-Problem. Die romantische und die klassische Wal...
Faust, der strebende Mensch
Lectures on American literature
Damit „Hilfe“ Hilfe sein kann
Tenían veinte aňos y estaban locos
Avanti
Il patto di Roma e la legione ceco-slovacca
Nueva historia de la literatura hispanoamericana
Literatura espaňola y latinoamericana 2
Literatura espaňola y latinoamericana 1
Italiano Medico
Chanson douce
Petit pays
Double nationalité
Grammaire méthodique du franҁais
Littératures francophones en classe de FLE
L´écrit, la lecture et l´écritue: théories et didactiques...
L´expérience de lecture et ses médiations: réflexions pou...
Préhistoire de l´aspect verbal
Zborník Filozofickej fakulty Univerzity Komenského
Arabský svět - jiná planeta?
Mocenská posedlost
Keywords for American Cultural Studies
Wasted
Sasha and Emma
Edvard Munch
Cézanne
The Faiths of the Founding Fathers
Film as Philosophy
Hospice
The Sparrow
The Brooklyn Follies
The Friday Gospels
The Lonely City
Let the Great World Spin
The Girl with All the Gifts
I Called Him Necktie
The Book of Strange New Things
Bird Box
The Clay Girl
Hotel on the Corner of Bitter and Sweet
Missing, Presumed
The Essex Serpent
Persons Unknown
Margaret the First
Cryptonomicon
Crossing the Unknown Sea
Die Welt als Wille und Vorstellung
Pre správne fungovanie systému je potrebné mať povolený javascript! Systém je optimalizovaný pre prehliadače IE9 a vyššie, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome a Safari