Ikona

Výsledky vyhľadávania


| Do košíka | Počet záznamov na stránku:
Všeobecný ISBD náhľad

Postpenitenciárna starostlivosť po vykonávaní krátkodobého trestu / Zuzana Novosedlíková ; Školiteľ Elena Novotná. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - 50 s. ; 30 cm.

výkon trestu, postpeniterciárna starostlivosť, záverečné práce

Novosedlíková, Zuzana

Súčasný stav postpenitenciárnej sociálnej práce v SR / Iveta Reiszová ; Školiteľ Martin Lulei. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. - 57 s. ; 30 cm.

penitenciárna starostlivosť, postpeniterciárna starostlivosť, probácia, resocializácia, sociálna kuratela, väzenie, výkon trestu, bakalárske práce

Reiszová, Iveta

Probácia - organizovanie a výkon dohľadu nad odsúdeným / Michaela Milkina. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. - 134 s. ; 30 cm.

výkon trestu, väzni, probácia, sociálni kurátori, trestná činnosť, rigorózne práce

Milkina, Michaela

Vzdelávanie odsúdených v podmienkach výkonu trestu odňatia slobody / Milan Ilko ; konzultant Alžbeta Gogová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. - 66 s.

diplomové práce

Ilko, Milan

Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave / Peter Macho ; škol. Jana Baniarová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - 95 s.

ÚVTOS, Iľava, diplomové práce

Macho, Peter

Andragogické formovanie odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody / Michal Fedor ; Konzultant Ján Perhács. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2007. - 78 s. ; 30 cm.

andragogika, väzni, výkon trestu, diplomové práce

Fedor, Patrik

Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť vo výkone trestu slobody / Miroslav Vais ; Konzultant Jana Baniarová. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2003. - 30 s. ; 30 cm.

penitenciárna starostlivosť, postpeniterciárna starostlivosť, výkon trestu, záverečné práce

Vais, Miroslav

Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť o odsúdených mužov / Arpád Vaš ; Školiteľ Katarína Vanková. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010. - 83 s. ; 30 cm

Plný text
Príloha.

výkon trestu, odňatie slobody, nápravno-výchovné zariadenia, penitenciárna starostlivosť, Zbor väzenskej a justičnej stráže (Bratislava, Slovensko), Slovensko (štát, Európa), diplomové práce

Vaš, Arpád

Možnosti diferenciácie v zariadeniach na výkon trestu odňatia slobody / Jozef Kurus ; konzultant Gabriela Porubská. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2004. - 102 s.

diplomové práce

Kurus, Jozef

Pôsobenie sociálneho pracovníka - kurátora v penitencionárnej oblasti / Jaroslav Parák ; škol. Jaroslav Hladký. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - 86 s.

diplomové práce

Parák, Jaroslav